การสร้างและตกแต่งตัวอักษร
4.1 การพิมพ์ตัวอักษรลงในภาพ

การพิมพ์ตัวอักษรหรือทำตัวอักษรศิลป์ก็คล้ายกับพิมพ์ในโปรแกรม Word หรือ Excel นั่นแหละครับ มีการกำหนดฟอนต์ตัวอักษร เลือกสไตล์ ขนาด การจัดกลาง การกำหนดสีหรือแม้กระทั่งการบิดข้อความทำให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับนักเรียนนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
ภาพที่ใส่ตัวอักษรแล้ว


  1. เปิดไฟล์ภาพที่นักเรียนเคยบันทึกไว้ แล้วคลิก Horizontal type Tool  ที่กล่องเครื่องมือ นักเรียนสังเกตมุมขวามือล่างที่พาเล็ต Layer จะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นรูปตัว
  2. คลิกที่ภาพเมาส์จะกลายเป็นรูปเคอเซอร์กระพริบ ให้นักเรียนพิมพ์ตัวอักษรคำว่า Happy New Year 2005 จะเปลี่ยนชนิดของตัวอักษรก็คลิกเมาส์ที่ตัวอักษรแล้วลากคลุมดำทุกตัว เปลี่ยนฟอนต์ตัวอักษรและอื่น ๆ ได้ที่แถบออปชั่นบาร์ด้านบน
  3. ต้องการเปลี่ยนรูปร่างของข้อความคลิกที่ Warp Text  เลือก Style ตามต้องการ หากตัวอักษรที่ได้ไม่กลางหรือต้องการจะปรับขนาดใหม่ ให้คลิกที่ Edit >Free Transform คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการ หากต้องการยืด หด ให้นำเมาส์มาชี้บริเวณมุมกรอบรอบตัวอักษรเมาส์จะเป็นรูป  ื   คลิกค้างแล้วลาก ต้องการหมุนตัวอักษรเอียงใช้เมาส์ชี้ที่มุมกรอบรอบตัวอักษรห่างจากกรอบพอประมาณเมาส์จะกลายเป็นรูป    คลิกเมาส์ค้างไว้แล้วหมุน
  4. กำหนดเอฟเฟคต์ให้ตัวอักษร คลิกเลือกเลเยอร์ที่มีคำว่า Happy Ne.. ให้เป็นสีน้ำเงิน เลือกพาเล็ต Style เลือกรูปแบบสไตล์ที่โปรแกรมสร้างไว้ได้เลย หรือหากต้องการเอฟเฟ็คต์เพิ่มเติมให้คลิกที่ปุ่ม Add a layer style  เลือกทำเครื่องหมายถูกหน้าสไตล์ที่ต้องการ


  

  


4.2 การสร้างข้อความแบบพิเศษ

การสร้างข้อความแบบ Filter เป็นการสร้างข้อความแบบฝังหรือสลักลงไปในรูปภาพ หรือนักเรียนต้องการนำรูปภาพมาทำเป็นสีพั้นของข้อความ โดยการใช้ Channel และ Filter > Render > Lightiong Effects เรามาเริ่มกันเลยนะครับ


  1. เปิดไฟล์ภาพดอกไม้ขึ้นมา คลิก Horizontal type Tool  ที่กล่องเครื่องมือ คลิกที่ภาพพิมพ์คำว่า Flower แล้วคลิก Edit > Free Transform เพื่อจัดและปรับขนาดตัวอักษรตามต้องการ ให้นักเรียนสังเกตมุมขวามือล่างที่พาเล็ต Layer จะเกิดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาเป็นรูปตัว มีคำว่า Layer 1 เมื่อใช้เมาส์คลิกที่แถบสีน้ำเงินจะเปลี่ยนเป็นคำว่า Flower
  2. ให้นักเรียนกด Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้แล้วใช้เมาส์คลิกที่พาเล็ต Layer คำว่า Flower สังเกตที่ตัวอักษรจะมีเส้นจุดไข่ปลากระพริบรอบทุกตัว
  3. คลิกเมาส์พาเล็ต Layer Background ที่เป็นภาพดอกไม้ให้เกิดแถบสีน้ำเงิน คลิกเมาส์ที่แถบเมนู Edit > Copy เพื่อคัดลอกภาพดอกไม้
  4. คลิกเมาส์ที่แถบเมนู Edit > Paste เพื่อวางภาพดอกไม้ลงในตัวหนังสือที่ Selection เอาไว้ เสร็จแล้วให้นักเรียนสังเกตพาเล็ต Layer จะมีเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 เลเยอร์ ชื่อ Layer 1 ตัวหนังสือจะเป็นลายดอกไม้
  5. ให้นักเรียนคลิกเมาส์ที่รูปตาของเลเยอร์ชื่อ Flower เพื่อทำการปิดการมองเห็นเลเยอร์นั้น เสร็จแล้วกำหนดเอฟเฟคต์ให้ตัวอักษรโดยคลิกเลือกเลเยอร์ที่มีคำว่า Layer 1 ให้เป็นสีน้ำเงิน คลิกที่ปุ่ม Add a layer style  เลือกทำเครื่องหมายถูกหน้าสไตล์ที่ต้องการ เท่านี้ก็ได้ตัวอักษรที่ถูกฝังลงในภาพเรียบร้อยแล้วครับ
  6. หากนักเรียนต้องการนำตัวอักษรที่มีลายดอกไม้ไปใช้กับงานอื่น กด Ctrl ที่คีย์บอร์ดค้างไว้ คลิกที่พาเล็ต Layer คำว่า Flower คลิก Edit > Copy คัดลอกเอาไว้ เสร็จแล้วให้นักเรียนคลิก File > New ตั้งชื่อ File ในช่อง Name > OK คลิก Edit > Paste กำหนดเอฟเฟคต์ให้ตัวอักษรตามต้องการ เท่านี้ก็จะได้ตัวอักษรที่มีลายดอกไม้ไว้ใช้กับงานอื่น