สื่อการสอนชุดนี้สร้างจาก GIMP Version 2.2 แต่ไฟล์ติดตั้งและเอกสารคู่มือได้อัพเดทเป็น GIMP Version 2.6 แล้ว
Home