เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 3
7.5 การประยุกต์ใช้งานอินเทอร์เน็ต
19/23

 

           8) การบริการบนอินเทอร์เน็ต  ปัจจุบันมีการให้บริการบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย โดยผู้ใช้สามารถใช้บริการโดยอยู่ที่ไหนก็ได้ ซึ่งไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง การบริการบน อินเทอร์เน็ตมีทั้งเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ซื้อขายสินค้า ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และบริการอื่นๆ ซึ่งการให้บริการเหล่านี้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบได้บริการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต

 


บริการเสียภาษีบนอินเทอร์เน็ต