บทที่ 7 > 7.2 การสื่อสารข้อมูล > การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม 7/9  
     
 
การสื่อสารทางเดียว (simplex)
            การสื่อสารทางเดียว ข้อมูลส่งได้ทางเดียวเท่านั้น บางครั้งก็เรียกว่าการส่งทิศทางเดียว (unidirectional data bus) เช่น การส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ การกระจายเสียงของสถานีวิทยุ เป็นต้น

 

 
 
การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half-duplex)
            การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้งสองสถานี แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัดกันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสารของตำรวจ เป็นต้น

 

 
   
การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full-duplex)
            การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา ทั้งสองสถานีสามารถรับส่งได้ในเวลาเดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น

 
     
 
ก่อนหน้า   ถัดไป