บทที่ 2 > 2.3 ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ >2.3.1 ระบบเลขฐานสอง
2/21
 
     
  (4) การลบเลขฐานสอง  
 
     การลบเลขฐานสองก็เช่นเดียวกับการลบเลขฐานสิบ คือพิจารณาเอาเลขที่เป็นตัวตั้งลบด้วยตัวลบทีละหลัก หากตัวตั้งเป็น 1 ตัวลบเป็น 0 ผลลัพธ์ได้เป็น 1 แต่ถ้าตัวตั้งเป็น 0 และตัวลบเป็น 1 ต้องมีการดึงค่าในหลักที่อยู่ทางซ้ายมาได้ผลลัพธ์เป็น 1 และมีผลให้ค่าของหลักที่ถูกดึงมามีค่าเป็น 0 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ 1 แสดงการหาค่า 10011 - 1010
 
 

1. การลบเริ่มพิจารณาจากหลักที่มีนัยสำคัญต่ำสุดนั่นคือหลักที่ 5
2. หลักที่ 5 เป็น 1 - 0 ได้ผลลัพธ์เป็น 1
3. หลักที่ 4 เป็น 1 - 1 ได้ผลลัพธ์เป็น 0
4. หลักที่ 3 เป็น 0 - 0 ได้ 0
5. หลักที่ 2 เป็น 0 - 1 ต้องดึงค่าจากหลักที่อยู่ทางซ้าย คือ 10 มาช่วยเป็น 10 - 1 ได้ผลลัพธ์เป็น 1
6. หลักที่ 1 ถูกหลักที่อยู่ทางขวาดึงไป ทำให้เหลือค่าเป็น 0
7. ผลลัพธ์เป็น 10012
 
 
         
 
         
previous
next